Škola letenja

Ponosni smo što možemo da pružimo više tipova obuke, u zavisnosti da li vam je letenje hobi ili posao.

PPL (A) - Dozvola privatnog pilota aviona

1.1 Prava imaoca PPL(A) dozvole

Da leti u svojstvu PIC ili u svojstvu kopilota bez novčane naknade na avionima ili motornim jedrilicama na nekomercijalnim letovima.

1.2 Preduslovi

16 godina za početak obuke, 17 godina za dobijanje dozvole
Lekarsko uverenje Class 2
Saglasnost oba roditelja za maloletne student

1.3 Obuka

Obuka za dozvolu privatnog pilota se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo u školi Air Lo se sastoji od devet predmeta i ukupno 100 sati učenja. Teorijska obuka je koncipirana po metodi učenja na daljinu. Svaki student dobije nalog na online platformi za učenje i potrebno je da provede 90 sati učeći na platformi. Ostatak obuke, 10 sati, se radi u učionici. Nakon odslušane teorisjke obuke polažu se testovi u školi i nakon toga student počinje praktičnu obuku. Praktična obuka se sastoji od 45 sati letenja od čega je 10 sati samostalno letenje.

PPL (A)

Dozvola privatnog pilota aviona

8,000.00 eur

Detalji kursa

Teorijska obuka

6-12 nedelja

800 eur

Praktična obuka

45 sati

7200 eur

LAPL (A) – Dozvola pilota lakog aviona

1.1 Prava imaoca LAPL (A) dozvole

Da leti u svojstvu PIC na jednomotornim klipnim avionima (kopno) ili na motornim jedrilicama sa maksimalnom dozvoljenom masom na poletanju do 2000 kilograma, sa najviše tri putnika, tako da u vazduhoplovu nikada nije vise od četiri osobe. Imaoci dozvole mogu da prevoze putnike samo ako su, posle sticanja dozvole, ostvarili 10 sati naleta u svojstvu PIC.

1.2 Preduslovi

16 godina za početak obuke, 17 godina za dobijanje dozvole
Lekarsko uverenje Class 2
Saglasnost oba roditelja za maloletne student

1.3 Obuka

Obuka za dozvolu pilota lakog aviona se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo u školi Air Lo se sastoji od devet predmeta i ukupno 100 sati učenja. Teorijska obuka je koncipirana po metodi učenja na daljinu. Svaki student dobije nalog na online platformi za učenje i potrebno je da provede 90 sati učeći na platformi. Ostatak obuke, 10 sati, se radi u učionici. Nakon odslušane teorisjke obuke polažu se testovi u školi i nakon toga student počinje praktičnu obuku. Praktična obuka se sastoji od 30 sati letenja od čega je 6 sati samostalno letenje.

LAPL (A)

Dozvola pilota lakog aviona

5,600.00 eur

Detalji kursa

Teorijska obuka

6-12 nedelja

800 eur

Praktična obuka

30 sati

4800 eur

Time building

Pravo na time building imaju svi piloti koji imaju važeću PPL(A) ili LAPL dozvolu. Time building se sastoji od obuke za varijantu Variable pitch i EFIS u okviru klase jednomotornih aviona. Nakon toga se nastavlja sa navigacijskim letovima u okviru Evrope.

Time building

Dozvola pilota lakog aviona

Detalji kursa

Time building

1 sat

160 eur

NR – ovlašćenje za noćno letenje

1.1 Prava imaoca NR ovlašćenja

Da leti u svojstvu PIC u vizuelnim noćnim uslovima, na klasi/tipu aviona koji ima upisan u dozvolu.

1.2 Preduslovi

• PPL(A) dozvola ili • LAPL(A) dozvola
Saglasnost oba roditelja za maloletne student

1.3 Obuka

Obuka za NR ovlašćenje se sastoji iz teorisjkog i praktičnog dela. Teorijski deo se održava dan pre početka letenja u učionici škole. Nakon teorijskog dela se prelazi na praktičan deo koji traje 5 sati ukoliko student ima PPL(A) dozvolu, odnosno 8 sati ukoliko student ima LAPL(A) dozvolu.

Night Rating

800.00 eur

Detalji kursa

Praktična obuka

5 sati

800 eur

Kontakt informacije

Email

office@airlo.rs

Adresa

Aerodrom Vojka,
Nikole Pašića 26b,
Vojka 22313,
Serbia

Telefon

+381654378492

+381637556812

Radni sati

M - F:
08:00 - 20:00
S - S:
08:00 - 17:00